Platin , Palladium Preis | Sinsheim

Aktueller Kurspreis

Platin Preis per Gramm        29,37  € + / –

Palladium Preis per Gramm    55,74 € + / –

Preise aktualisiert um: 10:00 |

EDELMETAll ANKAUFSPRE
Platin       nur      999,9   Feinplatin 27,30  €    +/-
Palladium   nur   999,9  Feinpalladium 51,70  €     +/-

 

KITCO / Kilopreis

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]